Om Folkevandringen

Folkevandringen flytter en ud af hverdagens trummerum. Ud i naturen, hvor man gennem spørgsmål og fælleskab inspireres ind i inspirerende samtaler, mens man går.

Folkevandringen består af:

  • En 8 km afmærket rute og et Folkevandrings-kit, der leder dig og dit hold sikkert gennem skøn natur.
  • Livgivende nysgerrige samtaler med spørgsmål, der i planlagte sekvenser skaber rum for refleksion, nye tanker og nye veje fremad.
  • Et større fællesskab, som du indgår i på hold af 4 personer. 


Samtaler som forbinder - og flytter dig

Folkevandringen er for alle - høj og lav, mænd og kvinder. 

Uanset om du er en person eller en gruppe med fokus på (større) livskvalitet, eller en organisation, der vil være på forkant med medarbejdertrivsel, innovation eller teamånd. Så er en Walk & Talk i naturskønt selskab med hinanden og andre en særdeles effektiv aktivitet. 

Det kan være svært at få kalenderen-sat i en travl dagligdag, hvor vi samtidig har vænnet os til at se verden og tale sammen på faste måder - i de samme lokaler.

Der er brug for disse nye 'rum' for de samtaler, der kan få os til at flytte os.  Det får man med Folkevandringen!


Folkevandringen bidrager til øget livskvalitet og arbejdsglæde

Når vi gør noget sammen med andre og forpligter os over for os selv og fællesskabet  øger vi vores egen og andres livskvalitet og arbejdsglæde. 

Folkevandringen kombinerer disse tre elementer sådan her: 

At gøre noget aktivt

Folkevandringen flytter dig. Du flytter benene. Du flytter dig ud af kontoret, væk fra sofaen, ud af byens jag. Du gør noget. Samtidig med, at du flytter dig fysisk, har du en samtale, der flytter dig mentalt. Du samtaler om emner, der går dybere og bredere end hverdagens haste-spørgsmål inviterer til. Sidst men ikke mindst tager du en pause midt i en travl hverdag. Det er også at gøre noget.

At være en del af et fællesskab

I vores relationer til andre mennesker kan vi finde mening. Vores lykke øges, når vi bidrager til andre. Når vi færdes i naturen oplever vi at være en del af noget større. Samvær og samhørighed er vigtige grundpiller for de fleste mennesker. Folkevandringen er et fællesskab, som opstår på dagen imellem de enkelte deltagere, som hver især bringer deres bidrag i spil.

At lytte efter det næste meningsfulde skridt

At lytte til andre kan give vigtig inspiration. At lytte til sig selv skaber kontakt til det, der er vigtigt. Vi vælger noget til - og måske vælger vi noget andet fra. Et af elementerne i Folkevandringen er at lade Walk & Talk’en inspirere til én lille handling. Derfor fortsætter Folkevandringen gennem de mikro-handlinger, vi hver især bringer videre i verden. 

 

En grøn oase tæt på byen

Folkevandringen afvikles i naturskønne omgivelser. Deltag i eller få jeres Folkevandring og bliv en del af samtaler, der flytter en fysisk og mentalt. Gør noget andet end du plejer og tal med hinanden og andre på en ny måde.