For kommuner

Folkevandringen er et oplagt arrangement for kommuner, der gerne vil nære og udvikle fælleskabet i, og borgernes tilhørsforhold, til jeres kommune. 

Folkevandringen bringer borgerne sammen - og ud i naturen, hvor de får lejlighed til at have guidede fornyende samtaler, mens der bevæger sig fysisk gennem vandring.

Folkevandringen kan konkret bidrage til at understøtte en eller flere af følgende fokusområder i jeres kommune: 

Lokalt fælleskab - samværet med andre borgere i nye rammer på Folkevandringen er én ny unik måde at skabe grobund for mere lokalt fælleskab. 

Sundhed - vi ved at bevægelse, natur og meningsfulde samtaler bidrager til sundheden og mindsker stress. Men gør vi noget ved det? Folkevandringen gør mental og fysisk sundhed konkret og understøtter den gode vilje med aktiv handling. 

Ja, tak! Lad mig høre om Folkevandringen for kommuner!